Home Huren Voorwaarden Contact

Algemene voorwaarden

Afbraak instructies

Als u ervoor kiest de set zelf af te breken dan gaat u best als volgt te werk:

 • Gebruik steeds de brick seperator
 • Laat de stickers hangen
 • Minifigs en ramen en deuren moeten niet uit elkaar
 • Gebruik de bouwinstructies in omgekeerde volgorde
 • Stop de bricks in het juiste zakje
 • Gebruik nooit een mes of een scherp voorwerp om de steentjes uit elkaar te halen .Ook tanden zijn niet geschik ook steentjes uit elkaar te halen

*Sets kunnen afgebroken worden door ons, dit voor de gelijkgestelde prijs aan de waarborg van de set


Waarborg

bij het huren van onze lego word een waarborg gevraagd

- heel klein 5 euro minder dan 500 stukjes
- klein 25 euro minder dan 1500 stukjes
- midden 40 euro minder dan 3500 stukjes
- groot 50 euro alles boven de 3500 stukjes

Bijzondere huurvoorwaarden

 • 1. De huurovereenkomst voor de set (of sets) is beperkt tot de in de bijzondere voorwaarden vastgelegde periode. De huurperiode wordt stilzwijgend verlengd voor een duur van één week wanneer de set niet is terugbezorgd.
 • 2. De huurder zal aan de gehuurde goederen een zorg besteden zoals een goede huisvader. Zulks betekent onder meer dat hij de gehuurde goederen dient te onderhouden en in uitstekende staat van gebruik te houden. De huurder is aansprakelijk voor elke schade aan de gehuurde goederen, uit welke oorzaak zij ook mogen ontstaan zijn.
 • 3. Elke LEGO® set is volledig en omvat tevens de bouwinstructies, die worden meegeleverd. De huurder is verplicht bij de ontvangstneming van de gehuurde set deze na te zien en mocht er desondanks toch een onderdeel ontbreken of onvindbaar zijn, dan lukt het meestal perfect om verder te bouwen. In geval er een onderdeel ontbreekt vragen wij U dit onmiddellijk te melden via onze e-mailadres….. De nummers van de steentjes kunt U aantreffen op de laatste pagina’s van de bouwinstructies.
 • 4. De verhuurder draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor de set wanneer deze zich bij de huurder bevindt en de huurder zal alle richtlijnen en veiligheidsvoorschriften voorzien bij de bouwinstructies of op de verpakking naleven.
 • 5. Het is de huurder niet toegelaten het gehuurde goed te onderverhuren.
 • 6. Indien de huurder de reservering annuleert nadat deze reeds is verstuurd of opgehaald, is hij van rechtswege een forfaitair vastgestelde huurvergoeding van één week verschuldigd.
 • 7. Beide partijen verklaren uitdrukkelijk dat het Belgisch recht van toepassing isop de overeenkomst en verklaren dat enkel de rechtbanken van gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, bevoegd zijn ingeval van een geschil naar aanleiding van huidige overeenkomst.